Václav I.Historií naší firmy se prolínají životy dnes již celkem pěti generací mužů stejných jmen a příjmení. Václav Novotný I, který - ač vyučen klempířem - nezaložil firmu, avšak velkým dílem se o její založení zasloužil.

V roce 1910 nastoupil do závodu Praga - Českomoravská Kolben & Daněk v Praze Libni, kde se po několika letech stal hlavním mistrem cechu klempířů

 

 


Václav Novotný II.Po odstěhování na venkov v roce 1931 do obce Xaverov nedaleko Sázavy se jeho syn Václav Novotný II, který byl po vzoru svého otce také klempířem a pracoval ve stejném závodě, pokusil o založení vlastní firmy, ke kterému došlo v roce 1938, kdy zakoupil vyhořelý objekt bývalé sodovkárny pana Holce v Sázavě v Benešovské ulici, který zrenovoval a vybavil novými stroji pro klempířskou výrobu. V době před, v průběhu 2.světové války a po válce provozoval až do roku 1950 tuto živnost jako živnostník o celkovém počtu cirka 5 zaměstnanců. V roce 1950 došlo k vyvlastnění celého jeho majetku nastupujícím novým komunistickým režimem v naší zemi. Ze soukromé firmy se stal postupně Okresní stavební podnik, Okresní průmyslový podnik a nakonec Okresní podnik služeb.

Tovaryšský list
List tovaryšský z roku 1930 získal Václav Novotný II.

 


Václav Novotný III.Od roku 1957 se zapojil do činnosti i další z pokračovatelů klempířského řemesla - Václav Novotný III, který se vyučil tomuto řemeslu ve stavebním učilišti v Lysé nad Labem s vyznamenáním. Až do roku 1983 pracoval se svým otcem ve stejné firmě (OPS), nejdříve jako řadový dělník, později jako mistr. V roce 1983 odešel Václav Novotný starší včetně několika zaměstnanců do JZD Horní Kruty, kde vytvořil přidruženou výrobu se zaměřením na stavební klempířství a pokrývačství veškerých druhů střešních krytin. Zde působil do roku 1990, kdy se po změně politického režimu v České republice osamostatnil a společně se svým synem Václavem Novotným IV založil opět firmu Stavební klempířství Novotný & syn a navázal tak na ztracenou tradici této firmy.

 


Václav Novotný IV.Začátkem roku 2001 se firma mění na Stavební klempířství Novotný, s.r.o. a udržuje tak dobré jméno firmy s více než 60-ti letou historií. V současné době působí ve firmě Václav Novotný IV, ...

 

 

 

 

 

 


Václav Novotný V.... jehož možným pokračovatelem v rozvíjení této letité tradice se stane doposud nejmladší držitel tohoto jména - Václav Novotný V.